Παρουσίαση πτυχιακής εργασίας ΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ

H δημόσια παρουσίαση της Πτυχιακής Εργασίας του κ. ΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ, φοιτητή του Τμήματος ΗΜΜΥ (προερχόμενος από το πρ. Τμήμα ΜΗΠΤΕ), θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 14/09/2021, στις 12:00-12:30.

Θέμα της πτυχιακής εργασίας:
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ UNREAL

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας zoom. Για σύνδεση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον επιβλέποντα στο koutras [at] uop.gr.

Leave a Comment